Other notes by evag:


Pad 1

by evag
created with TinyPadvad är det för mening med det här då

 

kan man undra