Pad 1

by thanhdx
created with TinyPadBuồn ngủ rồi.Nhưng cố xem hết trận bóng đá.